SBD Stavbař Opava
 

DOKUMENTY A NABÍDKY
  

Aktuálně - Nabídka nebytového prostoru v Opavě
 

Stanovy 
 
Stanovy Stavebního bytového družstva Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava, přijaté shromážděním delegátů dne 15.6.2021 
 
Stanovy (pdf)

Jednací řád
 
Jednací řád Stavebního bytového družstva Stavbař přijatý shromážděním delegátů dne 15.6.2021
 
Jednací řád (pdf) 

Volební řád
 
Volební řád Stavebního bytového družstva Stavbař přijatý shromážděním delegátů dne 15.6.2021
 
Volební řád (pdf) 

Zvolené orgány družstva SBD Stavbař
 
Zvolené orgány družstva SBD Stavbař pro volební období 2021 - 2026
 
Seznam zvolených členů PSBD a KK (pdf) 

Možnost konání schůzí
 
Možnosti konání schůzí BD a SVJ
 
Možnosti konání schůzí (pdf) 

Další dokumenty

Copyright © SBD Stavbař Opava 2014-2021 (Aktualizace 23.2.2021)